Nyheter

Reportage

MfD – Bas

Miljöfordonsdiagnos – granskning av kommuners

och regioners fordonsflottor

Fordonsgranskning

Om fordonsgranskning, Miljöfordonsdiagnos:

I Samarbete med Dun & Bradstreet samlas data in från Transportstyrelsens fordonsregister för samtliga kommuner och regioner, samt deras bolag. Resultaten redovisas via ett webbverktyg.

Miljöfordonsdiagnosen ger en unik möjlighet att i första hand ge kommuner och regioner en bild av fordonsflottornas status men också att kunna jämföra dessa med varandra då:

  • All  information finns samlad på ett ställe
  • Gemensamma bedömningar och definitioner
  • Jämförande resultat för alla

Vi redovisar jämförande resultatlistor för alla kommuner och regioner . Det finns listor för både personbilar och lätta lastbilar för följande parametrar samt  förändring

  • Andel fossiloberoende fordon (fordon som är godkända för att drivas med etanol, gas, el, laddhybrid, HVO100 eller vätgas)
  • Klimateffektivitet (g CO2/km) (det resterande fossila koldioxidutsläppet då hänsyn tagits till E85, biogas, HVO100 och reduktionspliktig diesel och bensin)
  • Energieffektivitet (g CO2/km) (certifieringsvärdet för blandad eller viktad blandad körning enl WLTP)
  • Miljöfordonsandel (från 180701 gäller klimatbonusbil utöver övriga definitioner)
  • Krocksäkerhet i form av antal fordon med 5-stjärnor i Euro- NCAP (ej för lätt lastbil)

Vi betygsätter ovanstående parametrar för personbilar och lättalastbilar med betygen 1-5. Det sammanräknade betygsresultatet ger oss vinnare i fyra kategorier. Bästa kommun, bästa region, störst förbättring kommun och störst förbättring region.

Logga in på http://www.miljofordonsdiagnos.se/html/start.aspx för att ta del av resultaten, som du hittar under rubriken ”Resultat Sverige”.

Klicka här för mer information och prisuppgift

 

Miljöfordonsdiagnos 2021

För elfte året i rad kan Miljöfordon Sverige presentera resultat för vår fordonsgranskning avseende kommuner och regioner . Granskningen sker även i år i samarbete med vår partner Dun & Bradstreet.

Resultaten bygger på uppgifter från 201231 samt i jämförelse med resultat från 191231.

Vi har nu utsett årets vinnare i tävlingen Miljöfordonsdiagnos 2021.

Vinnarna är!!

Bästa Resultat Kommun: 

Bästa Resultat Region: 

Störst Förbättring Kommun: 

Störst Förbättring Region: 

Klicka gärna på länkarna nedan:

PRM Miljöfordonsdiagnos 2021

Miljöfordonsdiagnos 2021 topp 20 kommuner

Miljöfordonsdiagnos 2021 topp 5 regioner

Miljöfordonsdiagnos 2021 rapport

Tidigare resultat:

Miljöfordonsdiagnos 2020

PRM Miljöfordonsdiagnos 2020

Miljöfordonsdiagnos 2020 topp 20 kommuner

Miljöfordonsdiagnos 2020 topp 5 landsting

Miljöfordonsdiagnos 2020 rapport

Miljöfordonsdiagnos 2019

PRM Miljöfordonsdiagnos 2019

Miljöfordonsdiagnos 2019 topp 20 kommuner

Miljöfordonsdiagnos 2019 topp 5 landsting

Miljöfordonsdiagnos 2019 rapport

Miljöfordonsdiagnos 2018

PRM Miljöfordonsdiagnos 2018

Miljöfordonsdiagnos 2018 topp 20 kommuner

Miljöfordonsdiagnos 2018 topp 5 landsting

Miljöfordonsdiagnos 2018 rapport

Miljöfordonsdiagnos 2017

PRM Miljöfordonsdiagnos 2017

Miljöfordonsdiagnos 2017 topp 20 kommuner

Miljöfordonsdiagnos 2017 topp 5 landsting

Miljöfordonsdiagnos 2017 rapport

Miljöfordonsdiagnos 2016

PRM Miljöfordonsdiagnos 2016

Miljöfordonsdiagnos 2016 topp 20 kommuner

Miljöfordonsdiagnos 2016 topp 5 landsting

Miljöfordonsdiagnos 2016 rapport

Miljöfordonsdiagnos 2015

PRM Miljöfordonsdiagnos 2015 https://www.bisnode.com/Sverige/Press/pressmeddelanden/miljofordonsdiagnosen-2015/

Miljöfordonsdiagnos 2015 topp 20 Kommuner

Miljöfordonsdiagnos 2015 Topp fem Landsting

Miljöfordonsdiagnos 2015 slutversion rapport

 

Miljöfordonsdiagnos 2013

PRM Miljöfordonsanalys 2014-04-11

Miljöfordonsdiagnos kommuner 2013 topp 20

Landsting Miljöfordonsdiagnos 2013 placering 1-5

Kategorier topp 10 kommuner

Kategorier topp 5 landsting

Info om MfD 2013 Resultat och Parametrar

 

Miljöfordonsdiagnos 2012

Pressmeddelande Miljöfordonsdiagnos 2012

Miljöfordonsdiagnos 2012 Kommuner placering 1-20

Miljöfordonsdiagnos 2012 Landsting placering 1-5

Material placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012

Info om parametrar MfD 2012 Resultat

 

Miljöfordonsdiagnos 2011

Pressmeddelande för Miljöfordonsdiagnosen 2011

Slutrapport för Miljöfordonsdiagnos 2011

 

Fordonsgranskning 2010

149 kommuner granskades under hösten 2010 och deras resultat är basen i slutrapporten för projektet. Granskningsformen fortsätter dock  och vi står redo att ta emot anmälningar för de som vill delta 2011. För att göra resultat från olika år så jämförbara som möjligt genomför vi även 2011 års granskning i januari 2012.

I de nedan publicerade webblistorna har det tillkommit några efteranmälda kommmuner.

Även företag kan granska sina fordon och jämföra sig med sin kommun eller de bästa kommunerna i Sverige.

Läs mer om granskningen i Klimat & Transporter nov 2010

Pressmeddelande för Miljöbilsdiagnosen 2010

CO2-kommunindex – nyckeltal för 26 kommuner

Nu har vi beräknat ett CO2-kommunindex för de deltagare som uppgav andelen förnybara drivmedel i höstas. Värdet beskriver var på skalan mellan CO2-energi och CO2-klimat fordonsparken hamnar. Resultatet baseras på hur många fordon avsedda för alternativa drivmedel kommunen har samt i vilken utsträckning de faktiskt tankas med det alternativa bränslet. klicka på länken nedan för att se hela listan. Vi redovisar även den reduktionsfaktor som CO2-kommunindex beräknats med.

CO2- kommunindex

Slutrapport 2010 och jämförelser med 2009

Läs rapporten (baserad på 149 kommuner): Slutrapport_2010

Resultat från årets granskning 2010 (baseras på 156 kommuner)

Högst andel miljöbilar 2010

Störst förändring andel miljöbilar 2010

Högst andel miljöbilar max fyra passagerare 2010

Bäst energieffektivitet 2010

Störst förändring energieffektivitet 2010

Bäst klimateffektivitet 2010

Störst förändring klimateffektivitet 2010

Högst andel 5 stjärnor Euro-NCAP 2010

Störst förändring andel 5 stjärnor Euro-NCAP 2010

Högst andel biobilar 2010

Störst förändring andel biobilar 2010

Högst andel fossilbilar 2010

Störst förändring andel fossilbilar 2010

 

Nulägesrapport 2009 med beskrivning och definition av granskade parametrar (baseras på 278 kommuner)

  Läs rapporten: Nulägesrapport 2009 

 
Resultat från granskning 2009 (uppdaterat februari 2010) 
 
 
För mer information kontakta projektledare: 
Pernilla Hansson 
Mobil: 0707-745057 
E-post: pernilla@miljofordonsverige.se